Skyddat boende

 

Geografisk belägenhet och bemanning

Solace Home är en del utav Ayanna Home AB.  Vi är etablerade och har ett kollektivt stöd och skyddsboende i Stockholms län som tar emot personer som är utsatta för hot, våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck.
Vi har 13 platser för våldsutsatta med eller utan barn i kollektivet, samt så innehar vi 7 platser i skyddslägenheter.

Möjlighet finns att ta med sig sitt husdjur i både kollektivet som i lägenhet.

Vi är bemannade dygnet runt och tar emot placeringar oavsett vilken tid på dygnet.

Vi tar emot alla kvinnor, män och transkvinnor/män ifrån 18 år, med eller utan barn.
Hos oss arbetar utbildad och erfaren personal med adekvat utbildning som har flera års dokumenterade kunskaper i arbetet med vuxna och barn som är och har varit utsatta för våld och förtryck.

Vi uppfyller Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddade boenden.

Hämtning av boende

Vid behov har vi möjlighet att erbjuda hämtning och transport till våra skyddade boenden.

Solace Modellen

På Solace Home arbetar vi efter vår egen utarbetade modell ”Solace modellen”
Vi på Solace Home menar att alla dessa pusselbitar i vår modell måste fungera för att varje kvinna och barn utsatta för våld ska kunna leva ett självständigt och jämlikt liv fritt från våld och förtryck.
Vi erbjuder den boende insatser utifrån Solacemodellens pusselbitar

SÄKERHET

Säkert boende
PATRIARK/SARA/FREDA
Nätverkskarta
Yttre säkerhet
Inre säkerhet

EKONOMI

Eget bankkonto utan insyn
Försörjningsstöd
Egen försörjning

BOSTAD

Stabilt boende

HÄLSA

Fysisk hälsa
Psykisk hälsa

w

STÖD

Stödsamtal
MI-samtal
Bearbetande samtal

i

SYSSELSÄTTNING

Studier
Praktik
Arbete

SJÄLVSTÄNDIGHET

Egen ekonomi utan insyn
Identitetshandlingar
Medvetenhet om rättigheter och skyldigheter
Samhällsorientering

RÄTTSPROCESSER

Ev.skilsmässa
Ev.polisanmälan
Ev. vårdnadsprocess
Migrationsstatus
Målsägandebiträde
Advokat

Fokus ligger på social samvaro med hjälp till självhjälp till en början till att planera framtiden. 

Juridiska processer är någonting som är vanligt att man behöver stöd i när man bor hos oss. Vi har ett samarbete med advokater som är speciellt inriktade på kvinnofridsbrott och vårdnadstvister.

Samtliga utav våra klienter får gratis juridisk rådgivning.

Spetskompetenser

 

  • Att bemöta våldsutsatta/hotade personer på många olika språk.
  • Att bemöta våldsutsatta/hotade personer
    med dubbel utsatthet på grund utav religiös eller kulturell bakgrund
  • Att bemöta våldsutsatta/hotade personer som är utsatta för hedersrelaterat våld eller förtryck.

Planering och säkerhetsarbete

 

Alla insatser konkretiseras i en genomförandeplan, där även en säkerhetsplan finns med, vilket gäller både den boende och ev. medföljande barn. Säkerhetsplanering, säkerhetsresonemang och utvecklande säkerhetstänk påbörjas och arbetas med från dag ett och fortlöper under hela vistelsen. I samråd med socialtjänsten ska de boende
tillsammans med personal sätta upp mål, delmål, identifiera primära och långsiktiga behov av stöd, vård och/eller behandling.

I genomförandeplanen beskrivs vad som ska
göras, vem som ska göra det och vem som har ansvaret.
Säkerhetsåtgärder, hot- och riskbedömning som föreligger uppdateras ständigt då ny information tillkommer och hotbilden förändras.

 

 

Det viktigaste säkerhetsarbetet består av förebyggande åtgärder.

Risk-/farlighetsbedömning

 

Vi gör riskbedömningar med stöd av FREDA, SARA och PATRIARK. Vi använder, såvida socialtjänsten inte redan har gjort det, bedömningsinstrumentet FREDA bedömning för att kartlägga karaktären på det våld som förekommit eller förekommer.

Vi gör också FREDA-farlighetsbedömning för att understödja socialtjänstens bedömning av risken för fortsatt utsatthet. Resultatet överlämnas till socialtjänsten med den boendes samtycke.
Boendet har skalskydd i form av kameror, lås, larm, insynsskydd m.m.

Det viktigaste säkerhetsarbetet består dock av förebyggande åtgärder.
Den boende måste vara en samarbetspartner i sin egen säkerhet vilket innebär att: ej röja vistelseadress till någon, stänga av sociala medier såsom Facebook mfl. ,byta telefon/telefonnummer, adressändra, ansöka om sekretessmarkering, delta i regelbundna säkerhetssamtal.

Utslussning/Eftervård

När den skyddssökande har en stabil grund att stå på och har funnit trygghet i sig själv blir det aktuellt att tillsammans med personal börja förbereda och bygga för ett liv efter skyddade boendet.

Vid utslussning från Solace Home kan Ayanna Home AB erbjuda fullt utrustad lägenhet i avvaktan på annat boende.
Vi har ett stort nätverk utav fastighetsägare som kan erbjuda första eller andrahandshandslägenheter runt om i Sverige.

Under utslussningen från Solace Home erbjuds en fortlöpande kontakt efter individens önskemål och i samråd med socialtjänsten.

Vi kan även bistå med kvalificerat kontaktmannaskap på olika språk.

Målet är att alla individer ska få ett självständigt liv fritt från våld och förtryck!

Priser

Kollektivboende med personal dygnet runt självhushåll

2500 kr/dygn vuxen
1500 kr/dygn barn

Kollektivboende med personal dagtid och jourtelefon dygnet runt självhushåll

1750 kr/dygn vuxen
750 kr/dygn barn

Skyddslägenhet med tillgång till personal dygnet runt

1750 kr/dygn vuxen
750kr dygn/barn

Kontakta oss

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er via telefon eller mail

073-502 53 69

info@solacehome.se