Om oss

Bakgrund

Solace Home är ett kombinerat stöd-och skyddsboende med särskild fokus på individer och familjer vilka har drabbats av relationsvåld  samt heders relaterat våld och förtryck. Verksamheten grundades  2012 och har sedan dess drivit skyddat boende  för våldsutsatta kvinnor och deras barn samt drivit stödboende sedan 2016 för familjer och individer i behov av stöd i vardagen på grund av olika utsattheter.

Kompetens

I vår personalgrupp finns samhällsvetare, socionom, samtalsterapeut, barnsköterska och jurist med gedigen erfarenhet och kompetens inom våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi samverkar med jurister, sjukvård, skolor och förskolor och andra viktiga instanser för att bistå de stödsökande med bästa möjliga stöd och praktisk hjälp. Personalengruppen har utbildning i att göra evidensbaserade hot och riskbedömningar som SARA, PATRIARK och FREDA.

Kunskapspridning och rådgivning

 

Solace Home arbetar strategisk med förebyggande arbete och rådgivning.
Därav erbjuder vi stöd och rådgivning till skolor, arbetsgivare och myndigheter.
Vi erbjuder även föreläsningar och workshops riktat till vuxna och unga.

Våra föreläsningar är anpassade efter målgrupp och har följande områden

Våld i nära relation

Sexuella trakasserier och samtyckeslagen

Hedersrelaterat våld

Barns rättssäkerhet

Föreläsningarna och workshoper kan hållas på svenska, engelska och arabiska.

Kontakta oss

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er via telefon eller mail

073-502 53 69

info@solacehome.se