Barn och husdjur

 

Barn i verksamheten

Vi vill att barnen ska känna sig viktiga, sedda och trygga och därför ger vi barnen en egen separat introduktion, genomförandeplan, och kontaktperson som är barnansvarig under tiden hos oss.

Åtgärderna ska förklaras, konkretiseras och praktiseras för att barnen ska uppleva trygghet och delaktighet.

Boendet ska stimulera till lek, lust och kreativitet hos barnen. Under vistelsen erbjuds även barnen enskilda barnsamtal, med eller utan föräldern, utifrån en gemensam planering med föräldern. Alla de aktiviteter som vi erbjuder för vuxna finns anpassade för barn och vi erbjuder barnpassning/barnverksamhet med vår barnsamordnare och ser även till att samtliga barn som har skolplikt får plats på skolan i närområdet omgående, samt ser till att de barn som är i förskoleåldern kan erbjudas en plats på förskola inom två veckor. Vi har ett strukturerat samarbete med skolor och förskolor i anslutning till våra skyddade boenden. Vi har ett nära samarbete med BUP dit barn kan få komma omgående och bearbeta sina trauman.

Husdjur

Vid placering hos oss på Solace är både du, dina barn och dina husdjur välkomna!
För att du ska kunna ha med dig ditt husdjur tar du fullt ansvar för djuret och dess skötsel.

Kontakta oss

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er via telefon eller mail

073-502 53 69

info@solacehome.se